رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان ايلام از توزيع کلاه ايمني رايگان به موتور سواران در هفته سلامت خبر داد.

Untitled-1

به گزارش راسان خبر؛ سرهنگ ” نوراله خادم” پليس عنوان كرد: هفته اول اسفند هر سال که از سوي بهداشت بنام هفته ايمني سلامت نامگذاري شده برنامه هاي متنوعي در دستور کار پليس راهنمايي و رانندگي است.

 سرهنگ خادم هدف از اين نامگذاري از سوي  مرکز بهداشت را حساس سازي مردان نسبت به سلامت خود و افزايش دسترسي آنان به اطلاعات سلامتي عنوان کرد و افزود: يکي از مهمترين علل سالهاي از دست رفته عمر مردان در تمام سنين بويژه جوانان در سوانح و حوادث ترافيکي است.

 وي با اشاره به اينکه يکي از اقدامات اداره آموزش و فرهنگ ترافيک پليس راهنمايي و رانندگي در طول سال، فرهنگ سازي در بين موتور سواران است افزود: در اين هفته به تعداد ۱۰۰ نفر از موتور سواران کلاه ايمني رايگان توزيع خواهد شد.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي در پيامي با توصيه بر اينكه استفاده از كلاه ايمني خطرات تصادفات با موتور سيكلت را كاهش مي دهد ،بر استفاده موتور سيكلت سواران از كلاه ايمني در هر شرايطي تاكيد كرد.

وي در پايان اظهاراميدواري كرد: كه بارعايت قوانين ومقررات راهنمايي ورانندگي توسط راكبين واستفاده از كلاه ايمني شاهد كاهش تصادفات وسوانح رانندگي باشيم .