ایلام، راسان خبر_ معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی ایلام از توزیع ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال وسایل توانبخشی بین مددجویان زیر پوشش این نهاد حمایتی در استان خبر داد.

IMG_20170117_38468

به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری راسان خبر به نقل از روابط عمومی بهزستی استان؛ فرمان عزیزنیا افزود: این وسایل شامل ویلچر، واکر، عصا، تشک مواج، تخت، عینک، ساعت نابینایان، کاغذ بریل، پوشینه و وسایل بهداشتی، سمعک، باطری و قطعات سمعک است.
وی ادامه داد: از مجموع وسایل خریداری شده یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال برای توانخواهان جسمی، حرکتی، ۲۸۰ میلیون ریال برای توانخواهان نابینا، ۷۰۰ میلیون ریال برای سالمندان و توانخواهان زمین گیر و ۱۰۰ میلیون ریال برای توانخواهان ناشنوا هزینه شده است.
عزیزنیا اظهار کرد: این میزان وسیله توانبخشی که عمده آنها مربوط به توانخواهان جسمی، حرکتی بوده در اختیار ادارات بهزیستی شهرستان ها قرار گرفته تا بین مددجویان توزیع شود.
به گفته معاون توانبخشی بهزیستی ایلام، این اعتبار از محل ابلاغی بهزیستی کشور برای خریداری این وسایل هزینه و بر اساس نیازسنجی در اختیار معلولان سراسر استان قرار می گیرند.
وی اضافه کرد: تا پایان سال خریداری و توزیع وسایل توانبخشی بین مددجویان ادامه خواهد داشت.
بیش از ۱۱ هزار معلول در استان ایلام شناسایی شده است.