به گزارش سایت خبری راسان خبر به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی ایلام؛ رضا امیدی گفت: این رقم در سال 1395 بیش از 331 میلیارد ریال و در سال 1394 مبلغ 286 میلیارد ریال بوده که بیش از 45 میلیارد ریال افزایش نشان می دهد.  وی افزود: در سال 93 بیش از […]

به گزارش سایت خبری راسان خبر به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی ایلام؛ رضا امیدی گفت: این رقم در سال 1395 بیش از 331 میلیارد ریال و در سال 1394 مبلغ 286 میلیارد ریال بوده که بیش از 45 میلیارد ریال افزایش نشان می دهد. 

وی افزود: در سال 93 بیش از 215 میلیارد ریال و در سال 92 نیز 130 میلیارد ریال از این محل بین شهرداری ها و دهیاری های استان توزیع شده است. 
رضا امیدی یادآوری کرد: در سال 95 از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، 3 درصد عوارض بوده که بدون جابه جایی، به حساب خزانه واریز و بین شهردای ها و دهیاری های استان توزیع شده است.