محمدعلی اقدسی رئیس سازمان کشاورزی استان ایلام  در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری راسان خبر در ایلام، گفت: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته توسط وزارت متبوع و پیگیری های انجام شده سازمان، از ابتدای آذرماه نهاده های توزیعی شامل ذرت و کنجاله سویا فقط به مرغدارانی تعلق خواهد گرفت که مرغ تولیدی خود […]

محمدعلی اقدسی رئیس سازمان کشاورزی استان ایلام  در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری راسان خبر در ایلام، گفت: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته توسط وزارت متبوع و پیگیری های انجام شده سازمان، از ابتدای آذرماه نهاده های توزیعی شامل ذرت و کنجاله سویا فقط به مرغدارانی تعلق خواهد گرفت که مرغ تولیدی خود را با قیمت تعیین شده در اختیار کشتارگاه های استان قرار می دهند.

وی افزود: مضافا اینکه علت نوسات اخیر در عدم عرضه کافی مرغ بدلیل کاهش جوجه ریزی در دوره قبل بوده که با ساماندهی و هدفمند کردن نهاده های توزیعی در سامانه بازارگاه و انگیزه مرغداران به جوجه ریزی بیشتر در واحدهای تولیدی خود این کمبود ها جبران گردیده است.

رئیس سازمان کشاورزی ایلام اظهار داشت: با توجه به تامین بخش اعظم مرغ مورد نیاز مصرف کنندگان در بازار و بعضا نارضایتی های موجود احتمال اینکه بخشی از این عرضه توسط برخی افراد سودجو به اشکال گوناگون از دسترس مصرف کنندگان داخل استان خارج گردد دور از انتظار نیست که در این زمینه انتظار میرود دستگاه های ذیربط با اعمال نظارت بیشتر و برخورد با افراد خاطی از خروج مرغ استان در راستای رضایت مردم استان جلوگیری کنند.

اقدسی ادامه داد: در طول هفته گذشته مجموعا ۲۴۱ تن مرغ شامل ( ۶۱ تن مرغ گرم کشتار روز توسط دو کشتارگاه فعال استان و همچنین ۱۸۰ تن مرغ منجمد توسط شرکت پشتیبانی امور دام ) در اختیار عاملین توزیع قرار گرفته است.

وی  گفت: علیرغم مشکلات تولیدکنندگان ناشی از کاهش جوجه ریزی در دوره قبل خوشبختانه کشتارگاه های استان با حداقل تامین مرغ کشتاری فعال هستند.

کد خبر/۴۵۱۸۸