به گزارش سایت خبری راسان خبر به نقل از پایگاه خبری پلیس؛ سرهنگ “محسن ناصری ” اظهارداشت: براساس ماده 607ق .ا.اهرگونه حمله یامقاومتی که باعلم وآگاهی نسبت به ماموران دولت درهنگام انجام وظیفه به عمل آیدتمردمحسوب می شودومتمردحسب موردبه حبس ،شلاق ویاجزای نقدی محکوم می شود. وی گفت :همه افراد باید مطیع قانون ودستور ضابطان […]

به گزارش سایت خبری راسان خبر به نقل از پایگاه خبری پلیس؛ سرهنگ “محسن ناصری ” اظهارداشت: براساس ماده 607ق .ا.اهرگونه حمله یامقاومتی که باعلم وآگاهی نسبت به ماموران دولت درهنگام انجام وظیفه به عمل آیدتمردمحسوب می شودومتمردحسب موردبه حبس ،شلاق ویاجزای نقدی محکوم می شود.

وی گفت :همه افراد باید مطیع قانون ودستور ضابطان باشند حتی اگر فرمان ماموربرخلاف اراده ومیل شان باشد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان افزود:افراد نبایدمانع اجرای دستور گردند و چنانچه از فرمان پلیس صدمه یا خسارتی به آنان وارد شود می توانند از طریق طرح شکایت درمراجع نظارتی به عملکرد ماموران اعتراض کنند.

سرهنگ ناصری با بیان اینکه در درماده 2قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به افسران کادر و پیمانی راهنمایی و رانندگی مورد وثوق اجازه داده شده است تا تخلفات رانندگی را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادرنمایند افزود: ماموران راهور باید با اخلاق مداری ،حرفه ای گرایی و احترام متقابل همراه باقاطعیت به وظایف قانونی خود عمل کنند.

این مقام مسئول در پایان با تاکيد برتقویت فرهنگ رعایت قانون گفت :متاسفانه باور و تصور غلط برخی از شهروندان این است که حضورپلیس به خاطر جریمه کردن است که بایستی این نگاه منفی علیه پلیس باروشنگری و فرهنگ سازی بازبینی شود.