به گزارش خبرنگار راسان خبر؛ در ادامه مسابقات تیراندازی انتخابی المپیک،  پوریا نوروزیان در فینال رشته تفنگ ۱۰ متر به مدال برنز دست یافت و در نتیجه سهمیه المپیک ۲۰۱۶ را کسب کرد. لازم به ذکر است؛ نوروزیان ایلامی چهارمین تیرانداز المپیکی ایرانشد.

download-(2)

به گزارش خبرنگار راسان خبر؛ در ادامه مسابقات تیراندازی انتخابی المپیک،  پوریا نوروزیان در فینال رشته تفنگ ۱۰ متر به مدال برنز دست یافت و در نتیجه سهمیه المپیک ۲۰۱۶ را کسب کرد.

لازم به ذکر است؛ نوروزیان ایلامی چهارمین تیرانداز المپیکی ایرانشد.