به گزارش راسان خبر ،سردار “موسي اميري” در نشست قرارگاه ترافيکي اربعين اظهار داشت:همه دستگاهها در بخش هاي مختلف از مدت ها پيش اقداماتي را براي تسهيل و ايمني تردد زائران انجام داده اند و پليس راهور ناجا نيز تمهيدات ويژه اي را در اين راستا تدارک ديده است. وي گفت: براي اجراي طرح ترافيکي […]

amiri-01

به گزارش راسان خبر ،سردار “موسي اميري” در نشست قرارگاه ترافيکي اربعين اظهار داشت:همه دستگاهها در بخش هاي مختلف از مدت ها پيش اقداماتي را براي تسهيل و ايمني تردد زائران انجام داده اند و پليس راهور ناجا نيز تمهيدات ويژه اي را در اين راستا تدارک ديده است.

وي گفت: براي اجراي طرح ترافيکي اربعين استان هاي کشور به سه گروه استان هاي درگير، استان هاي مسير و استان هاي معين تقسيم بندي شده اند.

جانشين پليس راهور ناجا ادامه داد:۲ استان ايلام و خوزستان جزء استان هاي درگير هستند و ما قرارگاه اصلي را در استان ايلام و قرارگاه فرعي را نيز در استان خوزستان مستقر کرده ايم.

وي گفت:دسته دوم استان هاي مسير هستند و شامل استان هايي مثل همدان،مرکزي و کرمانشاه مي شوند که معابر ورودي استان هاي درگير را پوشش مي دهند.

سردار اميري افزود: دسته سوم استان هاي معين هستند که ساير استان هاي کشور را شامل مي شوند و وظيفه آن ها کنترل و نظارت بر حرکت شد آمدي زائران از مبدا است.

وي با اشاره به اينکه پليس راهور ناجا مسئوليت کار را از پنجم آذر ماه در استان هاي ايلام و خوزستان بر عهده مي گيرد ، گفت: تلاش هاي بسيار خوبي توسط پليس راه و راهور دو استان صورت گرفته ولي از فردا مسئوليت جاده هاي ايلام و خوزستان بر عهده ما خواهد بود.

جانشين پليس راهور ناجا گفت: در حوزه پليس راه ايلام ۴۰ تيم کمکي در جاده هاي اين استان مستقر خواهد شد و پليس راهور تهران بزرگ نيز مسئوليت اجراي طرح ترافيکي داخل شهر مهران را برعهده خواهند گرفت.

وي عمده نگراني پليس را دغدقه ايمني سفر زائران خواند و گفت: براي از بين بردن اين نگراني مصمم هستيم که قانون را با رعايت اصل متانت و ادب در جاده هاي منتهي به مرز اجرايي نمائيم.

سردار اميري گفت: بررسي ارزيابي هاي تصادفات اربعين ۹۳ مشخص کرده است که ۵/۳۸ درصد علت تصادفات در جاده هاي کم عرض ايلام “انحراف به چپ” بوده و ۳۲ درصد علت تصادفات در جاده هاي خوزستان نيز “سرعت غير مجاز” بوده است.

جانشين پليس راهور ناجا تصريح کرد: در چند روز اخير حادثه خاصي در رابطه با زائران نداشتيم.