ایلام، راسان خبر_ جانشین سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام از استفاده پهپاد توسط سپاه برای تامین امنیت اربعین در مرز مهران خبر داد.

۲۰۶۵۶۸۱

به گزارش روز شنبه پایگاه خبری راسان خبر؛ سرهنگ عبدالصاحب طهماسبی  اظهار داشت: سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام از آمادگی کامل برای خدمات رسانی به زوار در مرز مهران برخوردار است و تمامی امکانات خود را در این زمینه بسیج کرده است.

وی بیان داشت: سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام در بخش های مختلف برای تسهیل و برقراری امنیت در تردد زوار اربعین در مرز مهران آماده خدمات رسانی است.

طهماسبی از استفاده پهپاد توسط سپاه برای تامین امنیت اربعین در مرز مهران خبر داد و گفت: زمینه سازی برای اسکان ۱۰ هزار نفر از زائران شرکت کننده در کنگره عظیم اربعین در مرز بین المللی مهران صورت گرفته است.

جانشین سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام اظهار داشت: امسال نیز همانند سال های گذشته با رویکرد و نگاه مردم محوری و میزبانی از اربعین و محوریت خادمی اربعین توسط مردم اقدامات خوبی پیش بینی شده است.

وی افزود: دو اردوگاه به ظرفیت هر یک پنج هزار نفر نیز برای امسال در دست اقدام است که این اردوگاه ها در مدخل ورودی پایانه و دیگری در داخل خود پایانه است.