به گزارش راسان خبر از روابط عمومي اداره كل دامپزشكي استان ايلام، ؛ جلسه كنترل حمل و نقل جاده اي دام، طيور و فرآورده هاي خام دامي و خوراك دام از طريق سامانه برخط با حضور نمايندگان استانداري، نيروي انتظامي، اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي در دفتر مديركل دامپزشكي استان ايلام […]

به گزارش راسان خبر از روابط عمومي اداره كل دامپزشكي استان ايلام، ؛ جلسه كنترل حمل و نقل جاده اي دام، طيور و فرآورده هاي خام دامي و خوراك دام از طريق سامانه برخط با حضور نمايندگان استانداري، نيروي انتظامي، اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي در دفتر مديركل دامپزشكي استان ايلام تشكيل گرديد.

در ابتداي اين جلسه  مديركل دامپزشكي استان در خصوص وصل مجوزهاي حمل(گواهي بهداشتي ) دامپزشكي به سامانه بر خط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، از سال 95 توضيحاتي ارائه نمودند.

دكتر پيراني افزود استفاده از سامانه برخط موجب ارتقاء و حفظ سلامت، نظارت بهداشتي بر محموله هاي دامي و يكپارچه سازي اسناد حمل دام و طيور در سطح كشور خواهد شد.

وي ادامه داد با استفاده از سامانه برخط از تردد غيرمجاز، قاچاق دام و طيور و فرآورده هاي آنها پيشگيري خواهد شد. در ادامه نمايندگان دستگاه هاي شركت كننده نقطه نظرات و پيشنهادات خود را مطرح و موارد ذيل به تصويب رسيد:

1- نيروي انتظامي و پليس راه از تردد محموله هاي فاقد مجوز دامپزشكي و بارنامه شركت هاي باربري جلوگيري نمايند.

2- صدور بارنامه توسط شركت هاي باربري منوط به اخذ مجوز حمل بهداشتي دامپزشكي گرديد.

3- اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي لازم براي مديران شركت هاي باربري بمنظور خدمات رساني بهينه به متقاضيان حمل و نقل دام و طيور زنده و فرآورده هاي خام دامي اقدام نمايد.

در پايان مقرر گرديد جلسات كارشناسي جهت انجام هماهنگي هاي لازم، به صورت مستمر بين اداره كل دامپزشكي، اداره كل راهداري وحمل و نقل جاده اي و نيروي محترم انتظامي و ستاد مبارزه با قاچاق كالا برگزار گردد.