به گزارش راسان نیوز؛ جلسه توجيهي اعضاي اتاق اصناف استان ايلام با حضور مديرکل امور مالياتي استان برگزار شد.  مديرکل امور مالياتي استان در اين جلسه در خصوص مواد اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب تيرماه ۱۳۹۴ توضيحاتي را ارائه کرد. وي در اين جلسه به لزوم ارائه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل تا پايان خرداد […]

download

به گزارش راسان نیوز؛ جلسه توجيهي اعضاي اتاق اصناف استان ايلام با حضور مديرکل امور مالياتي استان برگزار شد.

 مديرکل امور مالياتي استان در اين جلسه در خصوص مواد اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب تيرماه ۱۳۹۴ توضيحاتي را ارائه کرد.

وي در اين جلسه به لزوم ارائه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل تا پايان خرداد ماه، عدم نياز ارائه پرينت اظهارنامه مالياتي به ادارات امور مالياتي، شرايط و نحوه توافق عملکرد سال ۹۴ همچنين جرايم و مجازات هاي مالياتي مطرح شده در ماده ۲۷۴ الحاقي قانون ماليات هاي مستقيم اشاره کرد.