ایلام، راسان خبر_ معاون توسعه مدیریت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ایلام از برگزاری جلسات دوره ای ارزیابی عملکرد اداره کل خبر داد.

IMG_20170226_2446

به گزارش روز یک شنبه پایگاه خبری راسان خبر از ایلام، معاون توسعه مدیریت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ایلام از برگزاری جلسات دوره ای ارزیابی عملکرد اداره کل خبر داد.

علی مومنی اظهار داشت: جلسه دوره ای ارزیابی عملکرد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی برگزار شد.

وی افزود: این جلسه امروز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۸ با حضور مهندس شیری کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاونین و مسئولین اداره کل برگزار شد.

معاون توسعه مدیریت اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام عنوان کرد: در این جلسه مقرر شد که برنامه های ششگانه ارزیابی عملکرد اداره کل تخصصی و عمومی اجرایی شود.

وی گفت: همچنین جلسات توجیهی ارزیابی عملکرد نیز برگزار خواهد شد.

مومنی خاطرنشان کرد: هدف از این جلسات اجرای شش برنامه در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و توسعه مدیریت و برنامه های عمومی اداره کل است.