به گزار ش رسان خبر؛ امروز همگام با ملت بزرگ ایران و مردم همیشه در صحنه ایلام هیئت رئیسه دانشگاه ایلام، اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان این مرکز آموزش عالی در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن شرکت کردند. گرمای حضور سبز مردم امروز بر سرمای بهمن چیره گشت و در برابر زلال چشمه خروشان ملت […]

به گزار ش رسان خبر؛ امروز همگام با ملت بزرگ ایران و مردم همیشه در صحنه ایلام هیئت رئیسه دانشگاه ایلام، اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان این مرکز آموزش عالی در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن شرکت کردند.

گرمای حضور سبز مردم امروز بر سرمای بهمن چیره گشت و در برابر زلال چشمه خروشان ملت رنگ باخت و این صدای جمعیت توفنده ملت بود که بار دیگر خاطره شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را در یادها زنده کرد.
امروز،  روز زن، مرد و کوچک و بزرگ بود که مثال سیل در خیابان ها به جوش و خروش درآمدند و یکپارچه یاد انقلاب بهمن ۵۷ را گرامی داشتند
امروز همبستگی و وحدت ملی دیگر بار به نمایش درآمد تک تک مردم پیر جوان بسان زلال قطره به راه افتادند و جزیی از اقیانوس انقلاب شدند .
آری امروز همه ایران یک رنگ و یک شکل بود، همه آمده بودند تا به جهانیان بفمانند که آرمان انقلاب را فراموش نخواهند کرد و بر عهد خود پای بندند.

۱۳۹۴۱۱۲۲-۲-(۱) ۱۳۹۴۱۱۲۲-۳-(۱) ۱۳۹۴۱۱۲۲-۴-(۱) ۱۳۹۴۱۱۲۲-۵-(۱) ۱۳۹۴۱۱۲۲-۸ ۱۳۹۴۱۱۲۲-۹ ۱۳۹۴۱۱۲۲-۱۱ ۱۳۹۴۱۱۲۲-۷۱