ایلام، رساان خبر_ شیما فیلی و تانیا بازدار، مربی و بازیکن ایلامی حاضر اردوی استعداد پروری فدراسیون بدمینتون کشور هستند.

photo_2016-08-02_22-46-021

به گزارش راسان خبر به نقل از روابط عمومی هیئت بدمینتون استان؛ فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران در نامه ای از ۱۹ بازیکن با استعداد کشور جهت حضور در اردوی استعداد پروری گروه الف دختران دعوت به عمل آورد که نام تانیا بازدار ورزشکار ۱۴ ساله ایلامی نیز در این لیست ثبت شده است .

این بازیکنان از بین ورزشکاران راه یافته به مسابقات کشوری بدمینتون برگزیده شده اند و فدراسیون بدمینتون در نظر دارد با برگزاری اردوهای آمادگی در مراحل مختلف، نسبت به پرورش استعدادهای آنها اقدام نماید .
همچنین شیما فیلی مربی هیئت بدمینتون استان ایلام نیز به عنوان مربی استعداد پرور، به این اردو اعزام شده است .
اردوی استعداد پروری گروه الف دختران از سوی فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در تهران در حال برگزاری است .