به گزارش راسان خبر، مدير كل راه وشهرسازي استان در اين زمينه گفت: تونل كبير كوه يكي از تونلهاي عظيم كشور مي باشد طول تونل اصلي ۴۶۷۰ متر است كه از سمت شهرستان آبدانان تا كنون ۱۸۰۰ متر آن حفاري شده و از سمت شهرستان دره شهر نيز ۳ تونل دسترسي با طول ۱۰۰ متر ،۳۰۰ […]

تونل_كبير_كوه_۲۱۲۹

به گزارش راسان خبر، مدير كل راه وشهرسازي استان در اين زمينه گفت: تونل كبير كوه يكي از تونلهاي عظيم كشور مي باشد طول تونل اصلي ۴۶۷۰ متر است كه از سمت شهرستان آبدانان تا كنون ۱۸۰۰ متر آن حفاري شده و از سمت شهرستان دره شهر نيز ۳ تونل دسترسي با طول ۱۰۰ متر ،۳۰۰ متر و ۲۰۰ متر نيز در مسير قرار دارد كه تونل ۱۲۰ متري حفاري شده و حفاري تونل ۳۰۰ متري نيز در روزهاي آينده آغاز مي گردد تا زمينه حفاري تونل اصلي از سمت شهرستان دره شهر نيز فراهم گردد.


مهندس مير جعفريان افزود: همراه با حفاري تونل كبير كوه ۱۸ كيلومتر جاده و رمپ در طرفين تونل در حال احداث بوده و اين تونل گردنه صعب العبور كبيركوه (راه ارتباطي حال حاضر دره شهر به آبدانان ) را حذف خواهد كرد.


وي با اشاره به حفاري روزانه ۶ متر در طول اين تونل كه در كشور يك ركورد محسوب مي گردد خاطر نشان كرد: پيمانكاران حفاري طرفين اين تونل بومي استان ايلام بوده و از توان بالايي در اين زمينه برخوردار مي باشند .


مير جعفريان در خصوص نقش اين تونل در توسعه منطقه گفت: حفاري اين تونل تنها به خاطر ارتباط دو شهرستان دره شهر و آبدانان نبوده و در آينده با توسعه ساير راههاي استان نقش مهمي در ارتباط استانهاي كرمانشاه و لرستان با استان خوزستان و در كل ارتباط شمال غرب با جنوب غرب كشور ايفا خواهد كرد.