“زهرا همتی “مدیر کل بهزیستی استان ایلام روز یک شنبه در گفتگو با راسان خبر در ایلام گفت: بر اساس دستورالعمل جامع حمایت های مالی و اجتماعی بهزیستی کشور برای تامین معیشت خانواده های دارای چند قلو و مادران شیر ده این کودکان، به این خانواده ها کمک هزینه مالی پرداخت می شود. وی افزود: […]

“زهرا همتی “مدیر کل بهزیستی استان ایلام روز یک شنبه در گفتگو با راسان خبر در ایلام گفت: بر اساس دستورالعمل جامع حمایت های مالی و اجتماعی بهزیستی کشور برای تامین معیشت خانواده های دارای چند قلو و مادران شیر ده این کودکان، به این خانواده ها کمک هزینه مالی پرداخت می شود.

وی افزود: در حال حاضر  ۶۸۵ خانواده دارای فرزند دو قلو به بالا در مجموع  یک هزار و ۴۱۱نفر کودک از حمایتهای بهزیستی برخوردارند.

مدیر کل بهزیستی استان بیان داشت:سرانه پرداختی ماهیانه به خانواده های این کودکان به ازای هر کودک یک میلیون و ۸۰ هزار ریال است.

وی تصریح کرد: حمایت از مادران شیرده با فرزندان چند قلو در دستور کار بهزیستی قرار دارد و در این زمینه ماهیانه از سوی بهزیستی سه قوطی شیر خشک به هر کودک اهدا می شود.

وی تاکید کرد: این کودکان چند قلو تا قبل از سن دبستان بصورت ماهیانه از این کمک نقدی برخوردار هستند.

به گفته همتی ، ۱۲۶کودک سه قلو، هشت کودک چهار قلو و ۵۵۱ کودک نیز دو قلو هستند.

۳۳هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی بهزیستی قرار دارند.