ایلام_مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام گفت: تمامی اشخاص حقیقی که در سال گذشته حداکثر ۱۰۵ قطعه سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خریداری کرده اند نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری راسان خبر از ایلام، سعید کریم در جمع رسانه های استانی با اعلام این خبر اظهار کرد:
اشخاص مذکور می توانند حداکثر تا ۳۱ خرداد ماه سال جاری با مراجعه به سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ، نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند.
وی افزود: بر این اساس خریداران سکه مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل مربوطه هستند.

مدیرکل امور مالیاتی ایلام اضافه کرد: اهمچنین صاحبان مشاغلی که با مجوز به خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق، تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ هستند.

کریمی گفت: در خصوص اشخاصی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تا ۴ ماه به صورت مساوی تقسیط می شود.

شناسه خبر/۵۱۶۸۵