ایلام_رییس سازمان جهادکشاورزی استان ایلام گفت: خشکسالی کم سابقه و بی سابقه سال زارعی جاری سبب وارد شدن خسارت ۸۵٠ میلیارد تومانی به سطح مزارع کشاورزی گندم و حبوبات استان شده است.

محمدعلی اقدسی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری راسان خبر در ایلام، اظهار داشت: بر همین اساس بین ۷٠ تا۱٠٠ درصد مزارع ۸۵ هزاری اراضی گندم دیم و ۲٠ درصد مزارع گندم و کلزا آبی دچار خسارت شد.

وی افزود: مجموع سطح زیر کشت مزارع گندم ابی و دیم استان ۱۴۵ هزار هکتار است که از این میزان ۶٠ هزار هکتار اراضی گندم آبی و مابقی نیز گندم دیم است.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان ایلام گفت: آن دسته از کشاورزانی که که زمین های کشاورزی آنان تحت پوشش بیمه است و دچار خشکسالی شده است می توانند با مراجعه به صندوق بیمه محصولات کشاورزی نسبت به براورد میزان خسارت اقدام و پس ار ارزیابی خسارت را از طریق صندوق بیمه کشاورزان دریافت کنند.

اقدسی عنوان کرد: همچنین کشاورزانی که زمین های کشاورزی آنها فاقد بیمه است بر اساس میزان سطوح خسارت وارد شده به سازمان مدبرت بحران استان و کشور گزارش شده تا چناچه خسارتی در این خصوص در نظر گرفته شد به این افراد تعلق گیرد.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان ایلام یادآور شد: سالانه حدود ۴ هزار نفر در طرح های افتتاح شده بخش های مختلف کشاورزی مشغول بکار می شوند.

شناسه خبر/۵۲۹۸۷