با حضور اعضای مجمع ونایب رییس فدراسیون رئیس هیئت همگانی ایلام انتخاب شد .

zxzxzxz

راسان خبر؛ مجمع انتخاب رئیس هیئت همگانی استان ایلام با حضور غلامرضا کمانه نایب رییس فدراسیون ورزش همگانی کشور بعنوان رئیس مجمع ، حیدرزاده بعنوان نایب رئیس مجمع ، جنگلی معاون توسعه ورزش و کارشناسان اداره ورزش ، نمایندگان مربیان ،داوران ، ورشکاران وباشگاه های ایلام برگزار شد.
در این مجمع یکی از کاندیدای داوطلب به پاس احترام به پیشکسوت بودن دیگر کاندیدا کتبا انصراف خود را اعلام کرد واما دیگر کاندیدا پس ارائه برنامه های خود رأی گیری آغاز شد واز مجموع ۱۷ رأی مأخوذه محمد ابراهیم خسروی نژاد با کسب کل آرا برای چهار سال آینده بعنوان رئیس هیئت همگانی استان انتخاب شد .