به گزارش سایت خبری راسان خبر؛ خبرگزاری فرانسه گزارش داد: خبرگزاری ‘أعماق’ وابسته به داعش بر روی کانال تلگرام خود اعلام کرد که این گروه مسئولیت دو حمله امروز یکی به پارلمان ایران ودیگری به مرقد (امام) خمینی (ره) را برعهده گرفته است. خبرگزاری اعماق اعلام کرده که چند نفر از اعضایش به مرقد (امام) […]

به گزارش سایت خبری راسان خبر؛ خبرگزاری فرانسه گزارش داد: خبرگزاری ‘أعماق’ وابسته به داعش بر روی کانال تلگرام خود اعلام کرد که این گروه مسئولیت دو حمله امروز یکی به پارلمان ایران ودیگری به مرقد (امام) خمینی (ره) را برعهده گرفته است.
خبرگزاری اعماق اعلام کرده که چند نفر از اعضایش به مرقد (امام) خمینی (ره) وساختمان پارلمان ایران در مرکز تهران حمله کردند.