رئيس دفتر تحقيقات کاربردي فرماندهي انتظامي استان گفت:دانشجويان و پژوهشگران نخبه که مشمول خدمت مقدس سربازي هستند مي توانند در قبال فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي از کسري خدمت برخوردار مي شوند.

L129350862483

به گزارش راسان خبر؛ سرگرد”فرزاد درويشي” با اعلام این خبر اظهار داشت:در اجراي ابلاغيه صادره از ستاد کل نيروهاي جمهوري اسلامي ايران پژوهشگران مشمول اعم از افراد نخبه و استعدادهاي برتر در قبال انجام فعاليت هاي تحقيقاتي کسر خدمت سربازي اعطاء مي گردد.

وي هدف از اجراي اين طرح را استفاده بهينه از توان علمي دانشجويان مشمول،تسريع و تسهيل امور سربازي براي افراد واجد شرايط و همچنين ارتقاء دستاوردهاي تحقيقاتي عنوان کرد.

رئيس دفتر تحقيقات کاربردي فرماندهي انتظامي استان ايلام با اشاره با اينکه فعاليت هاي تحقيقاتي مورد نظر براي اجراي اين طرح شامل طرح هاي تحقيقاتي مي باشد،گفت:برابر بند ۳ دستورالعمل جديد ابلاغي از سوي بنياد نخبگان ستاد کل ستاد کل نيروهاي مسلح،واگزاري فعاليت هاي تحقيقاتي در قالب ترجمه،تاليف کتلب،امور کشاورزي،دامپروري،نقشه کشي و بازاريابي به محققان مشمول متقاضي کسر خدمت ممنوع مي باشد.

وي خاطر نشان کرد:اين طرح شامل افرادي است که تا کنون خدمت سربازي را طي نکرده و يا بخشي از آن را سپري کرده باشندالبته بايستي حداقل يکسال از خدمت سربازي آن ها باقي مانده باشد.

سرگرد درويشي يادآور شد:با اشاره به اينکه اين طرح شامل مشمولان خدمت سربازي با مدرک کارشناسي ارشد و دکتري و دانشجويان اين دو مقطع تحصيلي مي باشد گفت:مشمولان بايستي آسيب هاي اجتماعي مرتبط با حوزه ماموريتي ناجا در استان ايلام و متناسب با مدرک تحصيلي خود را انتخاب و انجام دهند.

وي گفت:حداقل کسري خدمت براي اجراي اين طرح ۲ماه و حداکثر کل مدت خدمت سربازي مي باشد.

رئيس دفتر تحقيقات کاربردي فرماندهي انتظامي استان ايلام گفت:پژوهشگران بايستي زمينه همکاري مورد نظر خود را به دفتر تحقيقات کاربردي پليس استان اعلام تا پس از بررسي و تصويب موضوع،جهت کسر خدمت به کميسيون عالي نحبگان نيروهاي مسلح انعکاس داده شود.

سرگرد درويشي گفت:علاقه مندان براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره ۲۱۸۲۲۲۶- ۲۱۸۲۲۴۲ تماس بگيرند و يا به دفتر تحقيقات کاربردي فرماندهي انتظامي استان واقع در بلوار شهيد بهشتي مراجعه کنند.