به گزارش راسان خبر؛ دکتر مژگان صالحی پور، با اعلام این خبر بیان داشت: دانشگاه ایلام میزبان مسابقات  فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه های لرستان، همدان، نهاوند و ایلام می باشد این مسابقات ۹۴/۱۱/۲۶ لغایت ۹۴/۱۲/۶ با شرکت ۶۰ ورزشکار در سالن شهدای این مرکز آموزش عالی برگزار خواهد شد. مدیر اداره تربیت بدنی دانشگاه ایلام افزود:همچنین ۵۰ […]

-۱۳۹۴۲۸-۱۳۹۳۱۲۲۰-Picture-1441

به گزارش راسان خبر؛ دکتر مژگان صالحی پور، با اعلام این خبر بیان داشت: دانشگاه ایلام میزبان مسابقات  فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه های لرستان، همدان، نهاوند و ایلام می باشد این مسابقات ۹۴/۱۱/۲۶ لغایت ۹۴/۱۲/۶ با شرکت ۶۰ ورزشکار در سالن شهدای این مرکز آموزش عالی برگزار خواهد شد.

مدیر اداره تربیت بدنی دانشگاه ایلام افزود:همچنین ۵۰ تکواندوکار پسراز دانشگاه های  کرمانشاه،همدان،کردستان، لرستان، ملایر،  صنعتی کرمانشاه وصنعتی همدان از ۹۴/۱۲/۳ لغایت ۹۴/۱۲/۶ مهمان دانشگاه ایلام خواهند بود، این مسابقات در چهار چوب مسابقات دانشجویی منطقه ۸ ورزش کشور برگزار خواهند شد.

دکتر صالحی پور ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان از دانشجویان عزیز برای دیدن مسابقات دعوت بعمل آورد.