به گزارش راسان نیوز؛  نخستین جشنواره فرامرزی مطبوعات برای نخستین بار ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت امسال در دانشگاه ایلام  برگزار می شود و در مجموع پنج استاندار ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و خوزستان و هفت استاندار میسان، واسط، دیالی، سلیمانیه و اربیل، حلبچه و بصره کشور عراق برای شرکت در این جشنواره دعوت شده […]

۱۳۹۵۲۲۵-۸۲۰۷۳۵۵۲-۷۰۷۲۲۵۹۶-(۱)

به گزارش راسان نیوز؛  نخستین جشنواره فرامرزی مطبوعات برای نخستین بار ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت امسال در دانشگاه ایلام  برگزار می شود و در مجموع پنج استاندار ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و خوزستان و هفت استاندار میسان، واسط، دیالی، سلیمانیه و اربیل، حلبچه و بصره کشور عراق برای شرکت در این جشنواره دعوت شده اند.

با اعلام دبیرخانه این جشنواره در مجموع یک هزار و ۲۷۸ اثر شامل یک هزار و ۲۰ اثر در بخش آزاد و ۱۷۳ اثر در بخش ویژه به دبیرخانه این جشنواره از سوی اهالی رسانه های استان های مرزی ارسال شده است
بخش های جشنواره شامل آزاد با موضوع های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ویژه شامل مرز مشترک، چالش ها، تهدیدها و فرصت های پیش رو، راه ها و موانع توسعه و امنیت پایدار استان های منطقه، راه های تقویت همگرایی استان های منطقه و گسترش بیش از پیش مبادلات بر پایه اشتراکات فرهنگی، تاریخی و دینی، راه ها و موانع توسعه اقتصادی منطقه، تروریسم در منطقه، خشونت و افراط گرایی در منطقه و محیط زیست و بحران های پیش رو است