به گزارش راسان خبر_ طی حکمی از سوی مشاور رئیس و مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور رضا شریفی کارشناس مسئول دفتر مدیریت عملکرد استان ایلام به عنوان دبیر منطقه 5 دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور به مدت دو سال منصوب شد. در بخشی از این حکم که به امضا سید حسن موسوی […]

به گزارش راسان خبر_ طی حکمی از سوی مشاور رئیس و مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور رضا شریفی کارشناس مسئول دفتر مدیریت عملکرد استان ایلام به عنوان دبیر منطقه 5 دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور به مدت دو سال منصوب شد.

در بخشی از این حکم که به امضا سید حسن موسوی چلک رسیده آمده است:  از آنجا که مدیریت عملکرد مقوله های مهم، پیچیده و حساس بوده و نقش موثر و سازنده ای در بهبود تصمیم سازی و عملکرد سازمانی دارد لذا انتظار می رود با استعانت از خداوند متعال تمامی توان و تجارب ارزنده خویش را در جهت نیل به اهداف عالیه سازمان بکار ببندید.