به گزارش  پایگاه خبیر راسان خبر به نقل از پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ “محسن ناصری ” با اعلام اين خبر گفت: در اجراي طرح تشدیدبرخوردباخودروهای دارای جرائم معوق بابیش ده میلیون ریال خلافی تمامی خودورهای که جریمه معوق دارندودرحوزه استان ترددمی کنندشناسای ومشخصات آنان به تفکیک به پلیس راهور شهرستان محل ترددجهت توقیف ابلاغ شده […]

به گزارش  پایگاه خبیر راسان خبر به نقل از پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ “محسن ناصری ” با اعلام اين خبر گفت: در اجراي طرح تشدیدبرخوردباخودروهای دارای جرائم معوق بابیش ده میلیون ریال خلافی تمامی خودورهای که جریمه معوق دارندودرحوزه استان ترددمی کنندشناسای ومشخصات آنان به تفکیک به پلیس راهور شهرستان محل ترددجهت توقیف ابلاغ شده است .

وی گفت :دراجرای ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ،عوامل گشت پليس راهنمايي و رانندگيشهرستان بدره  در حين کنترل ترافيك ،تعداد سه دستگاه خودرو را به علت داشتن خلافي بالاي ده ميليون ریال در معابر شهري متوقف و برابر مقررات با آنها برخورد کردند.

سرهنگ ناصری گفت: بیشترین تخلف مربوط به یک دستگاه سواری پراید با بیش از 20میلیون ریال جرائم معوق بوده است.

وي با اشاره به اين اينكه خودروها پس از بررسی در سیستم راهور برابر مقرراتبرخورد قانونی شده عنوان كرد:برابر ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خودروهایی که جریمه آنان بیش از ده میلیون ریال باشدوپس از ابلاغ به مالک خودرو ظرف مدت یکماه نسبت به پرداخت جریمه اقدام ننمایند ،برابر مقررات رفتار خواهد شد.

سرهنگ ناصری با تاکید بر قاطعیت پلیس بر اجرای قانون تصريح کرد: برای ارتقاء امنیت ترافیکی شهروندان پلیس با اجرای دقیق قوانین با رانندگان متخلف برخورد و در این راستا گشت های متعدد به صورت محسوس و نامحسوس در سطح شهر فعال و به نظم و امنیت ترافیک شهر نظارت می کنند.