به گزارش  پایگاه خبری راسان خبر به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ محسن ناصری تصریح کرد:نظر به اينكه از ابتداي سال1396، ميزان ديه كامل هرفردمسلمان در ماه هاي حرام( محرم، رجب، ذيقعده و ذي الحجه ) مبلغ 2800،000،000ريال تعيين شده است لذا با رعايت ماده8 « قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص […]

به گزارش  پایگاه خبری راسان خبر به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ محسن ناصری تصریح کرد:نظر به اينكه از ابتداي سال1396، ميزان ديه كامل هرفردمسلمان در ماه هاي حرام( محرم، رجب، ذيقعده و ذي الحجه ) مبلغ 2800،000،000ريال تعيين شده است لذا با رعايت ماده8 « قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب1395»، حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل5/2درصد تعهدات بدني، يعني مبلغ 70،000،000 ريال مي باشد

،سرهنگ محسن ناصری افزود:با نگرش به اينكه ماده40 قانون مذكور شركت هاي بيمه گر را مكلف نموده در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان ديده در زمان حادثه داراي بيمه نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد ، حداكثر تا سقف مالي مندرج در ماده 8 اين قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامي خسارات وارده را پرداخت نمايند

وی ادامه داد:لذا اين قانون ظرفيت خوبي را فراهم كرده كه وقت كارشناسان تصادفات صرف ترسيم چنين كروكي هايي نشده و از وجود آنها در امر پيشگيري از وقوع تخلفات و تصادفات و روان سازي ترافيك استفاده بيشتري صورت گيرد

ناصری خاطرنشان کرد:چنانچه طرفين با هم درموردتقصيردرتصادف اختلاف داشته باشند؛ با برقراري تماس با 110 ، كارشناس پليس راهور يا پليس راه درمحل حاضر و فرد مقصر را تشخيص می دهد و درصورتیکه راننده ي مقصر در تصادف ، نظريه شفاهي رابپذيرد با رفع اختلاف بين آنها ، باز هم نياز به ترسيم كروكي نيست و طرفين مي توانند به شرکت بیمه گرمسبب حادثه رجوع نمایند.

وی گفت: چنانچه به درخواست امداد خواه، كارشناس تصادف در محل حاضر و فرد مقصر را شفاهاً مشخص كرد ليكن وي نسبت به نظريه اعتراض داشت ، درچنين مواردي:

برابر مصوبات كميته راهبردي هماهنگي قوه قضائيه و ناجا كارشناس تصادف برابر نرم زماني،در فرم هاي غير سازشي كروكي را ترسيم نموده و مراتب اعتراض طرف معترض به انضمام مدارك شامل (تصاوير گواهينامه ، كارت وسيله نقليه ، بيمه نامه شخص ثالث و برش يكي از كوپن هاي بيمه طرف مقصر ) را پيوست كروكي نموده جهت تشكيل پرونده ي بيمه ، تحويل غير مقصر می نمايد و موضوع مصوبه معنونه کميته مزبور براي مهلت يك هفته اي از زمان ترسيم كروكي جهت پيگيري از طريق مقام قضايي را به مقصر تصادف كه معترض مي باشد نيز در انتهاي كروكي تفهيم و امضاء اخذمی نمايدو درصورت امتناع ، مراتب در همان كروكي قيدمی گردد

رییس پلیس راهنمایی ورانندگی درپایان یادآورشد: برابر ماده (14 ) قانون بيمه اجباری شخص ثالث ، توقيف گواهينامه راننده مسبب حادثه كه علت اصلي وقوع تصادف ارتكاب يكي از تخلفات حادثه ساز ازسوي او بوده ،حذف شده و به جاي آن ضمانت پرداخت خسارت مالي در سه مرحله از5/2و5 تا10% در نظر گرفته شده و اين ماده، ناسخ ماده5 قانون بيمه قبلي مي باشد.