راسان خبر؛ زمانی که ترمز نداریم چکارکنیم؟يكي از خطراتي كه رانندگان را تهديد مي كند درست عمل نكردن ترمز هاست،خطري كه در بسياري از مواقع بطور ناگهاني اتفاق مي افتد . كارشناسان بهترين راه براي پيشگيري از خطر بريدن ترمز  را بازرسي هميشگي ترمزها مي دانند. بايد براي بررسي ترمزها از گوش ها و پاهايتان كمك […]

Untitled-1

راسان خبر؛ زمانی که ترمز نداریم چکارکنیم؟يكي از خطراتي كه رانندگان را تهديد مي كند درست عمل نكردن ترمز هاست،خطري كه در بسياري از مواقع بطور ناگهاني اتفاق مي افتد .

كارشناسان بهترين راه براي پيشگيري از خطر بريدن ترمز  را بازرسي هميشگي ترمزها مي دانند.

بايد براي بررسي ترمزها از گوش ها و پاهايتان كمك بگيريد، به عنوان مثال اگرصداهايي از ترمزها مي شنويد كه مي تواند خطرناك باشد و يا احساس مي كنيد پدال ترمز با روزهاي ديگر فرق مي كند خودرو را در كنار مسير متوقف كنيد.

در اينجا چند نکته براي ايمني در هنگام عمل نكردن ترمز خودرو وجود دارد.

قرار دادن خودرو دريك دنده پايين تر به موتور اجازه مي دهد سرعت خودرو را آرام كند و اين ممكن است شما را ايمن نگه دارد.

اگر خودرو شما به ترمز اضطراري مجهز است آن را امتحان كنيد.

خودرو خود را به سمت راست جاده برانيد و در صورت امكان آن را از جاده خارج كنيد.

 اگر تغيير خطوط ضروري است اين كار را آرام و با دقت ، همراه با نگاه كردن به آينه ها و توجه به ترافيك انجام دهيد.

در صورت ثابت ماندن پدال گاز، هدف شما در اين لحظه كم كردن سرعت و متوقف كردن خودرو بصورت ايمن است.

باور كنيد يا نه گاهي برخي وسايل اضافه در داخل خودرو مانند بطري آب، توپ ها كوچك يا اشياي متفاوت باعث ثابت ماندن پدال مي شود .به اين موضوع توجه كنيد، اين وسايل را از مكان راننده دور كنيد.

اگر خودرو شما داراي ترمز استاندارد است ممكن است اين اتفاق به خاطر پمپاژ باشد كه فشار دوباره به آن اجازه بكار افتادن خواهد داد اما امروزه بسياري از خودرو ها به سيستم ABS مجهز هستند.

براي اطلاع خودروهاي ديگر علايم هشدار دهنده استفاده كنيد.

اگر قرار است به جايي برخورد كنيد كم خطر ترين را انتخاب كنيد، هر چيزي بر برخورد با انسان ترجيح دارد.

آرامش خود را حفظ كنيد،دانستن اين نكات و توان انجام آن براي واكنش طبيعي به جاي وحشت و اضطراب به شما اعتماد به نفس مي دهد.

پس ازآنكه خودرو را بطور ايمن متوقف كرديد به حركت كردن مجدد فكر نكنيد، حتي اگر ترمزها به طور اتفاقي دوباره شروع به كار كردند، خودرو را با يدك كشيدن به تعمير گاه منتقل كنيد.

سروان ابوالفضل خانجانی؛ رییس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ایلام