به گزارش خبرنگار راسان خبر؛  طی حکمی از سوی مدیرکل جهادکشاورزی ایلام؛ رضا درویشی به عنوان معاون جدید  توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان معرفی شد. لازم به ذکر است؛  حسن قیطاسی معاون پیشین توسعه مدیریت و منابع استانی جهادکشاورزی استان بعنوان مدیر پشتیبانی ورفاه سازمان معرفی گردیند .

download-(4)
به گزارش خبرنگار راسان خبر؛  طی حکمی از سوی مدیرکل جهادکشاورزی ایلام؛ رضا درویشی به عنوان معاون جدید  توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان معرفی شد.
لازم به ذکر است؛  حسن قیطاسی معاون پیشین توسعه مدیریت و منابع استانی جهادکشاورزی استان بعنوان مدیر پشتیبانی ورفاه سازمان معرفی گردیند .