در این پایگاه ، خدمات تنظیم خانواده ، مامایی ، و راه های مبارزه با ابتلاء به بیماری ها و خدمات بهداشتی ، به مراجعه کنندگان ارائه می شود.

IMG_6500_22346

 

به گزارش راسان خبر؛ مجید عسگری فرماندار آبدانان به اجرای برنامه تحول نظام سلامت درحوزه بهداشت اشاره کرد و افزود: با اجرای موفق طرح تحول نظام سلامت در بخش درمان اکنون این طرح در بخش بهداشت به اجرا درآمده است که شاهد ارتقاء مراقبتهای اولیه سلامت با اولویت خود مراقبتی و با همکاری مردم و دستگاههای خدمت رسان و مشارکتهای بین بخشی با هدف بالا بردن سطح خدمات بهداشتی و تامین سلامت شهروندان اجراء می گردد.

در ادامه، رئیس شبکه بهداشت و درمان آبدانان گفت : در این پایگاه ، خدمات تنظیم خانواده ، مامایی ، و راه های مبارزه با ابتلاء به بیماری ها و خدمات بهداشتی ، به مراجعه کنندگان ارائه می شود.
حیدری زاد گفت :3نفر از کارشناسان بهداشتی و مامایی در این مراکز مشغول به کار شده اند. 

لازم به ذکر است؛ افتتاح این پایگاه، با حضور حضورفرماندار، امام جمعه مدیر شبکه بهداشت ودرمان آبدانان وجمعی از مسئولین ادارات شهرستان آبدانان افتتاح و راه اندازی شد.