راسان، ایلام، مسابقات قهرمانی تکواندو خردسالان پسر استان عصر دیروز به کار خود پایان داد. این مسابقات با حضور ۸۳ تکواندوکار از شهرستانهای ایلام – دره شهر – ایوان – چرداول و دهلران به میزبانی شهرستان دره شهر (باشگاه سیدی و جوانه ) در ده وزن برگزار شد و نفرات برتر هر وزن به شرح […]

resized_iritfnonahalan92_b_12jpgراسان، ایلام، مسابقات قهرمانی تکواندو خردسالان پسر استان عصر دیروز به کار خود پایان داد.

این مسابقات با حضور ۸۳ تکواندوکار از شهرستانهای ایلام – دره شهر – ایوان – چرداول و دهلران به میزبانی شهرستان دره شهر (باشگاه سیدی و جوانه ) در ده وزن برگزار شد و نفرات برتر هر وزن به شرح ذیل اعلام شد.
همچنین در نتایج تیمی نیز تیم تکواندو ایلام با ۸۹ امتیاز در سکوی نخست و تیم دره شهر با ۸۵ امتیاز در سکوی دوم و چرداول با ۴۲ امتیاز در سکوی سوم قرار گرفتند.

نوید نوری از شهرستان ایلام در وزن -24 اول
آرین ناصری از شهرستان دره شهر در وزن -26 اول
آرمین ناصری از شهرستان دره شهر در وزن -28 اول
امید نقدی از شهرستان ایلام در وزن -30 اول
میثم مومنی از شهرستان دهلران در وزن -32 اول
آرمین عباسی از شهرستان ایوان در وزن -34اول
امیررضا لطفی از شهرستان ایوان در وزن -36 اول
سبحان صیدمحمدی از شهرستان چرداول در وزن -38 اول
آریا مرادبیگی از شهرستان ایلام در وزن -40 اول
امیرعباس اسمعیلی از شهرستان ایوان در وزن +40 اول