به گزارش روز چهارشنبه سایت خبری راسان خبر به نقل از روابط عمومی اداره کل پست استان،روز سه شنبه پانزدهم فروردین ماه جاري ،نشست اعضاي كميته هاي فني و كيفيت،باحضور گله داري مدیرکل پست استان،كارشناسان کیفیت، بازاريابي،حراست و مديريت عملكرد،رؤسای ادارات امور پستی و سرویس های نوین و اعضای كميته هاي فني و كيفيت با […]

به گزارش روز چهارشنبه سایت خبری راسان خبر به نقل از روابط عمومی اداره کل پست استان،روز سه شنبه پانزدهم فروردین ماه جاري ،نشست اعضاي كميته هاي فني و كيفيت،باحضور گله داري مدیرکل پست استان،كارشناسان کیفیت، بازاريابي،حراست و مديريت عملكرد،رؤسای ادارات امور پستی و سرویس های نوین و اعضای كميته هاي فني و كيفيت با هدف پیگیری روند عملیاتی شدن تفاهم نامه های جدید خدمات نیابتی منعقد شده با ادارات و دستگاههای اجرایی،بررسي انعقاد قرادهاي زود بازده و كارآمد در شبكه وهمچنين پیگیری وصول مطالبات سنواتی و جاری اين اداره كل برگزار گردید .

در اين نشست،مدیرکل پست استان باتبریک سال جدید برلزوم پيگيري مستمر كارشناسان اين حوزه ها در خصوص پیگیری تفاهم نامه های خدمات نیابتی تا حصول نتیجه توسط واحدهای ذیربط، شناسايي بالقوه بازارهاي هدف وضرورت انعقاد قراردادهاي جديد جهت پويايي و برون رفت از وضعيت كنوني براي نيل به وضعيت مطلوب برمبناي جذب ترافيك و درآمد و همچنين مطالبات سنواتی و جاری که مبتنی بر ارائه خدمات پستی در قالب قراردادهای متعدد با مشتریان، اعم از دولتي و یا غیر دولتی ایجاد گردیده تاكيد كرد.

همچنین در این نشست مقررگردید تا پایان فروردین ماه جاری در خصوص نظام آراستگی محیط کار در حوزه های مختلف ستادی و اجرایی تدابیر لازم نیز اتخاذ و اجرایی گردد.

در ادامه و پس از بحث و تبادل نظر اعضاي حاضر در جلسه مقرر گرديد بصورت هفتگي گزارشي كامل از اقدامات انجام شده تهيه و به دفتر مديريت پست استان ارائه گردد.