راسان خبر؛ معاون وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان ايلام با تأکيد بر عدم ارائه خدمات انتظامي به مشمولان غائب گفت: اين افراد از خدمات ديگر سازمان هاي دولتي نيز مردم خواهند بود. سرهنگ “رضا ياسمي” اظهار داشت: داشتن کارت پايان خدمت وظيفه از ضرورت هاي مهم براي دريافت خدمات اداري است و فرار از خدمت […]

images

راسان خبر؛ معاون وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان ايلام با تأکيد بر عدم ارائه خدمات انتظامي به مشمولان غائب گفت: اين افراد از خدمات ديگر سازمان هاي دولتي نيز مردم خواهند بود.

سرهنگ “رضا ياسمي” اظهار داشت: داشتن کارت پايان خدمت وظيفه از ضرورت هاي مهم براي دريافت خدمات اداري است و فرار از خدمت مقدس سربازي باعث محروميت از اين خدمات خواهد شد.

وي گفت: هيچ يک از رده هاي انتظامي استان مجاز به ارائه خدمات انتظامي به مشمولان غايب نيستند و بر همين اساس دريافت گذرنامه و … براي اين افراد امکان پذير نيست .

معاون وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان ايلام تصريح کرد:بر اساس قانون کليه دستگاه هاي دولتي نيز مجاز به ارائه خدمات به مشمولان غايب و فراري نيستند.

سرهنگ “رضا ياسمي” با اعلام مواد قانوني برخورد با مشمولان غايب، از اين دسته از افراد خواست براي ادامه خدمت سربازي، خود را به معاونت وظيفه عمومي معرفي نمايند .