به گزارش سایت خبری راسان خبر؛ ” نبی اله امین پرست ” رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان چرداول اظهار داشت : حسب گزارش احدی از اعضا انجمن های میراث فرهنگی مبنی بر فعالیت تعدادی افراد سودجو آثار تاریخی در روستای زنجیره علیا به محل عزیمت نموده با تلاش  نیروهای یگان حفاظت اداره میراث فرهنگی شهرستان […]

download (2)

به گزارش سایت خبری راسان خبر؛ ” نبی اله امین پرست ” رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان چرداول اظهار داشت : حسب گزارش احدی از اعضا انجمن های میراث فرهنگی مبنی بر فعالیت تعدادی افراد سودجو آثار تاریخی در روستای زنجیره علیا به محل عزیمت نموده با تلاش  نیروهای یگان حفاظت اداره میراث فرهنگی شهرستان چرداول  و با هماهنگی سرهمگ احمد بیگی فرماندهی یگان حفاظت ونیروی انتظامی  افراد مذکور دستگیر شدند. .

وی افزود : متهمان دستگیر شده به همراه ادوات حفاری ، جهت سیر مراحل قانونی تحویل محاکم قضایی شدند.

امین پرست تصریح کرد : برابر ماده 562 قانون مجازات اسلامی ،هرگونه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است و مرتکب به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم و اشیاء مشکوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی و آلات و ادوات حفاری نیز به نفع دولت مصادره می شود.

رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان چرداول بیان داشت : یغماگران آثار تاریخی بدانند که گشت های میراث فرهنگی شهرستان به صورت مستمر از آثار تاریخی و فرهنگی حفاظت خواهند داشت که علاوه بر یگان حفاظت اداره کل ، تمامی آحاد مردم و نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه امنیتی به صورت جد از این آثار که هویت یک کشور است حراست می کنند .

وی از همکاری اعضاء انجمن های میراث فرهنگی که برای صیانت از آثار تاریخی همکاری شایسته ای دارند تقدیر کرد و گفت: رسالت اجتماعی ایجاب می کند تا نسبت به حراست از مواریث هویتی تاریخ و سرزمین خود بی تفاوت نباشیم.