ایلام، راسان خبر_ مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری ایلام گفت: بر اساس ارزیابی های تخصصی دفاتر امور اجتماعی استانداری ها توسط وزارت کشور، دفتر امور اجتماعی استانداری ایلام رتبه نخست در بین استان ه%

۸۲۲۱۹۰۰۹-۷۰۹۹۵۹۶۷

به گزارش گروه روی خط رسانه های پایگاه خبری راسان خبر؛ علی مهرعلیزاده  اظهار کرد : توسعه مشارکت های نهادمند اجتماعی و بهره گیری از رویکرد علمی در جهت تحقق ماموریت ها و وظایف محوله از جمله شاخص های مهمی هستند که در تحلیلل و ارزیابی عملکرد دفاتر امور اجتماعی استانداری ها مورد استناد قرار می گیرند.
وی ارتقا سرمایه اجتماعی، فعالیت موثر کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی، ارتقا امنیت اجتماعی ، توسعه و سلامت اجتماعی، پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی را دیگر شاخص ها و معیارهای این ارزیابی عنوان کرد.
وی با ذکر اینکه بهره گیری از رویکرد علمی در جهت تحقق ماموریت ها و وظایف محوله از راهبردهای حوزه اجتماعی استانداری ایلام است اضافه کرد: رویکرد سیستمی، واقع بینانه و با تمرکز بر استفاده بیش از پیش از ظرفیت مشارکت های اجتماعی نهادمند (سازمان های مردم نهاد) در دستور کار دفتر امور اجتماعی استانداری ایلام قرار دارد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری ایلام گفت: علم و تجربه کشورهای موفق دنیا و همچنین کشورمان نشان داده اگر دولت، جامعه و رسانه به شکل منسجم و در کنار هم عمل کنند فضای سالم اجتماعی شکل می گیرد.
علیزادههمچنین نقش رسانه ها را در زمینه شکل گیری فضای سالم اجتماعی کلیدی و تعیین کننده عنوان کرد و گفت: رسانه با برقراری تعامل دو سویه بین دولت و مردم و ایجاد زمینه موثری برای بیان مشکلات و ملزم کردن دولتمردان به پاسخگویی نقش موثری در ایجاد فضای مطلوب اجتماعی دارد.

ایرنا