به گزارش راسان خبر؛  رئیس سازمان بسیج رسانه استان ایلام گفت: دوره‌های برگزار شده در فصول مختلف و نیاز اساسی خبرنگاران بوده و اولویت نام‌نویسی و شرکت در این دوره با خبرنگارانی است که سال گذشته در این دوره شرکت کرده و با موفقیت این دوره را سپری کرده‌اند. علی محمدی ادامه داد: خبرنگاران و […]

images-(1)

به گزارش راسان خبر؛  رئیس سازمان بسیج رسانه استان ایلام گفت: دوره‌های برگزار شده در فصول مختلف و نیاز اساسی خبرنگاران بوده و اولویت نام‌نویسی و شرکت در این دوره با خبرنگارانی است که سال گذشته در این دوره شرکت کرده و با موفقیت این دوره را سپری کرده‌اند.

علی محمدی ادامه داد: خبرنگاران و اهالی رسانه می‌توانند  با ارسال نام و نام خانوادگی و نام رسانه به شماره تلفن ۰۹۱۸۰۸۵۳۸۳۴ آمادگی خود را برای شرکت در این دوره آموزشی اعلام کنند.