به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری راسان خبر به نقل از اداره کل استاندارد ایلام؛ پس از بازرسی های مشترک کمیسیون قاچاق ارز وکالا و بازدیدهای مشترک کارشناسان استاندارد،سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان ومصرف کنندگان وسازمان صنعت معدن وتجارت استان از مراکز عرضه و بازار دراستان، از یک واحد صنفی الکتریکی تعداد۲۰۹ عدد لامپ […]

download-1

به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری راسان خبر به نقل از اداره کل استاندارد ایلام؛ پس از بازرسی های مشترک کمیسیون قاچاق ارز وکالا و بازدیدهای مشترک کارشناسان استاندارد،سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان ومصرف کنندگان وسازمان صنعت معدن وتجارت استان از مراکز عرضه و بازار دراستان، از یک واحد صنفی الکتریکی تعداد۲۰۹ عدد لامپ LED،کم مصرف وجیوه ای غیراستاندارد که بصورت قاچاق وارد بازار استان شده بودند کشف وضبط گردید وبه سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی استان تحویل داده شد.

مهناز همتی مدیرکل استاندارد ایلام با اعلام این مطلب و با تاکید بر اینکه اداره کل استاندارد استان ایلام به منظور حفظ سلامت، ایمنی و بهداشت جامعه، مکلف به نظارت بر فرآورده های مشمول استاندارد اجباری است، افزود: این اقدام طبق تبصره ۴ ذیل ماده ۹ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران صورت گرفته است و متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
وی با بیان اینکه هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع است .
شایان ذکر است بر اساس ماده ۹ قانون سازمان استاندارد، هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلت مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش اینگونه کالاها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوطه و یا بدون علامت استاندارد ایران، ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد.