*دارندگان گواهینامه های نظامی مجازبه رانندگی باوسایل نقلیه شخصی وعمومی نمی باشند به گزارش سایت خبری راسان خبر به نقل از پایگاه خبری پلیس؛ رییس پلیس راهنمایی ورانندگی استان گفت :در رابطه بااعتباروارزش این نوع گواهینامه افزود: دارندگان این گواهینامه ها مجازبه رانندگی باوسایل نقلیه شخصی وعمومی نبوده وفقط می توانندبراساس نوع گواهینامه رانندگی ماخوذه […]

*دارندگان گواهینامه های نظامی مجازبه رانندگی باوسایل نقلیه شخصی وعمومی نمی باشند

به گزارش سایت خبری راسان خبر به نقل از پایگاه خبری پلیس؛ رییس پلیس راهنمایی ورانندگی استان گفت :در رابطه بااعتباروارزش این نوع گواهینامه افزود: دارندگان این گواهینامه ها مجازبه رانندگی باوسایل نقلیه شخصی وعمومی نبوده وفقط می توانندبراساس نوع گواهینامه رانندگی ماخوذه باوسایل نقلیه موتوری زمینی نظامی درراههای عمومی وپادگانهای نظامی مربوط رانندگی نمایند.

سرهنگ ناصری :گواهینامه پایه یکم ارتش ، گواهینامه پایه دوم ارتش ،گواهینامه رانندگی ویژه راازجمله انواع گواهینامه نظامی دانست وافزوداندازه این گواهینامه به قطع 10×5/6سانتی مترورنگ گواهینامه پایه یکم آبی ورنگ پایه دوم سفیدوگواهینامه ویژه سبزمی باشد.

 

*حضور پليس در معابر همزمان با شروع فعالیت تبلیغات کاندیدهای شورای شهروروستا

سرهنگ “محسن ناصری ” در تشريح اين خبر با اشاره به اجراي طرح ويژه روانسازي ترافيک در معابرهسته مرکزشهر همزمان با آغاز فعالیت تبلیغاتی از 22اردیبشت ماه،اظهارداشت: در برخي معابر درونشهری شاهد افزايش ترافيک به ویژه در ساعات پایانی روز و در اطراف ستاد انتخابات نامزدهای شورای اسلامی شهر و روستا هستیم .

وي با بيان اينکه در اين ايام توقف هاي ممنوع و دوبله وبه راه انداختن کارناول های تبلیغاتی توسط هوداران از مهمترين علل مسدود شدن راه و ايجاد ترافيک است، گفت: در اين طرح، پليس با برخي تخلفات رانندگي مانند توقف ساکن، پارک دوبله و انسداد مسير برخورد مي کند.

سرهنگ ناصری تاکيد کرد: در ایام انتخابات به علت ازدحام وشلوغی برخی ازمعابربه جهت رفاه حال شهروندان وتسهیل درترددممکن است بنابه صلاحدیدوبه تشخیص پلیس دربرخی ازخیابان های اصلی بصورت مقطعی محدویت های ترافیکی اعمال شود.

سرهنگ ناصری درپایان از هواداران نامزدهای انتخاباتی خواست :ازپارک وسایل نقلیه بصورت دوبله درجلوی ستادهای انتخاباتی وهرگونه توقفی که باعث سد معبر و ایجاد راه بندان و اختلال در تردد گردد خودداری نمایند.

 

*بخشودگي دير كرد جرائم رانندگي اجرايي شد

رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان گفت: اين طرح از 19اردیبهشت ماه سال جاري در سرار کشور قابل اجراست.

سرهنگ ناصری با بيان اينکه بخشودگي شامل جرائم تسلیمی، الصاقی و خودداری که تا پايان سال 95 پرداخت نشده اند، مي باشد ،عنوان کرد : اين بخشودگي فقط شامل ديرکرد جرائم مي باشد و رانندگان بايد اصل جريمه راپرداخت نمايند.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان ايلام افزود: اگر راننده اي نسبت به پرداخت ديرکرد جرائم خود تا پايان آذر ماه سال 96 اقدام ننمايد بار ديگر شامل ديرکرد جريمه خواهد شد.

وي ادامه داد: رانندگان وسايل نقليه مي توانند با مراجعه به سايت 120 پليس ، پليس +10، و دفاتر پيشخوان دولت و سامانه پيامکي 1101202020 از ميزان جرائم خود مطلع شوند.

سرهنگ ناصری در پايان گفت: رانندگاني كه به هر دليلي نتوانسته اند جرائم رانندگي خود را به موقع پرداخت كنند و به دوبرابر افزايش يافته است در مدت تعيين شده فرصت دارند تا نسبت به پرداخت جريمه خود اقدام کنند.