به گزارش  پایگاه خبری راسان خبر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، اظهار داشت: هر جامعه‌ای متناسب با شرایط خود، با مشکلات و آسیب‌های اجتماعی روبروست که تاثیرات مخربی روی فرآیند ترقی آن دارد که شناخت و رفع چنین عواملی مسیر حرکت جامعه را بسوی سلامت و رشد هموار می‌سازد.  وی افزود: مداخلات […]

به گزارش  پایگاه خبری راسان خبر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، اظهار داشت: هر جامعه‌ای متناسب با شرایط خود، با مشکلات و آسیب‌های اجتماعی روبروست که تاثیرات مخربی روی فرآیند ترقی آن دارد که شناخت و رفع چنین عواملی مسیر حرکت جامعه را بسوی سلامت و رشد هموار می‌سازد. 

وی افزود: مداخلات روانشناسی و روانپزشکی در آسیب‌های اجتماعی و بررسی روند و ابعاد مختلف آن برنامه‌ای زمانبر است که با همکاری، دلسوزی و تعامل درون بخشی و بین بخشی در این راه عملکردی مثبت و سازنده را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه توجه به آموزش به افراد در جامعه خصوصاً افراد آسیب پذیر به لحاظ آسیب‌های اجتماعی، باید سرمنشأ برنامه‌های آموزشی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: خانه و خانواده به عنوان منشأ رشد و شکوفائی آسیب‌های اجتماعی باید بیشتر مورد توجه و تاکید باشد و در این راه می‌توان با آموزش‌های صحیح و علمی، از بروز آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه پیشگیری کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام ادامه داد: خوشبختانه در سال‌های اخیر برنامه‌ها و فعالیت‌های مناسبی از سوی دستگاه‌ها و ارگان‌های ذیربط اجرا شده که تاثیر مثبت و سازنده آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان را شاهد هستیم.