ایلام راسان خبر؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از افزایش ۱۷،۳ درصدی اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان در بودجه سال ۹۵ خبر داد.

۸۲۱۴۹۱۳۷-۷۰۸۶۳۸۳۸

به گزارش راسان خبر؛ سید اسکندر صیدایی روز پنجشنبه در نشست اعضای شورای برنامه ریزی استان اظهار کرد: اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان ایلام سال گذشته یک هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال بود که امسال با افزایش ۱۷،۳ درصدی به یک هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال رسیده است.
وی افزود: سهم بخش حقوق از ۷۵۰ میلیارد ریال سال گذشته به ۸۷۰ میلیارد ریال و بخش سایر نیز از ۵۶۰ میلیارد ریال به ۷۶۰ میلیارد ریال در سال ۹۵ افزایش یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام یادآور شد: مجموع اعتبار مورد نیاز برای تامین حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی استان یک هزار و ۶۵ میلیارد ریال است که با اختصاص ۸۷۰ میلیارد ریال کنونی با کسری ۱۹۲ میلیارد ریالی روبرو هستیم.
صیدایی تاکید کرد: هرگونه پرداختی از محل منابع تملک دارایی های سرمایه ای برای بخش حقوق و مزایا بر اساس پیوست های قانون سال ۹۵ ممنوع است، همچنین دستگاه های اجرایی موظفند یک درصد از اعتبارات هزینه ای خود را برای امور پژوهش و توسعه فناوری هزینه کنند.
وی ادامه داد: کاهش هدررفت آب در مناطق شهری و روستایی ، تجهیز و هوشمندسازی مدارس ، دیجیتال سازی بخش ها و دهستان ها و تکمیل پروژه های کوچک تامین آب اراضی (ایستگاه های پمپاژ) در بودجه سال جاری مورد تاکید قرار گرفته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام مسئولان کمیته های شهرستانی خواست منابع را با اولویت تکمیل طرح های نیمه تمام که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، توزیع کنند.