ایلام، راسان خبر_ ۶۰۰۰ متر مربع ارضي ملي شهر ايلام توسط يگان حفاظت از اراضي اداره كل راه وشهرسازي استان در تير ماه سال جاري از تصرف افراد سود جو خارج شد.

۷۲_۲۲۹۹

به گزارش راسان خبر؛ اين ميزان رفع تصرف با حكم مراجع قضايي و همكاري نيروي انتظامي با يگان حفاظت اراضي اين اداره كل صورت گرفته است.

مدير كل راه وشهرسازي استان ارزش مالي اين ميزان رفع تصرف را ۳۰ ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: براي اين مهم ۳۳ مورد خلع يد و ۵ مورد رفع تصرف صورت گرفته است.
مهندس مير جعفريان بازديد مستمر و شبانه روزي يگان حفاظت از اراضي اداره كل راه وشهرسازي استان را مثبت ارزيابي كرده و خاطر نشان كرد: يگان حفاظت اين دستگاه اجرايي با قاطعيت تمام مقابل افراد سود جو و فرصت طلب ايستادگي خواهد كرد.
وي از همه مردم شريف استان خواست قبل از هر گونه اقدام در خصوص خريد زمين و ملك ابتدا استعلامات لازم از مديريت املاك و حقوقي اداره كل راه وشهرسازي استان به عمل آورده تا در دام افراد سودجو گرفتار نگردند.