تیم کشتی ایلام (الف) عنوان قهرمانی مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی استان را بدست آورد.

IMG_5140

 اولین دوره مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی استان جام “شهدای پهلوان ” با شناخت نفرات و تیم های برتر در ایلام به کار خود خاتمه داد.
این رقابتها با حضور شش شهرستان در قالب هشت تیم در رده سنی بزرگسالان با انجام ۴۸ کشتی در محل سالن ۱۷ شهریور شهر ایلام برگزار شد.
در پایان این رقابتها در بخش تیمی تیم ایلام به مقام قهرمانی دست یافت و عنوانهای دوم و سوم نیز به ترتیب به تیم های ایوان و چوار رسید.
در بخش انفرادی در اوزان مختلف ایرج فدائیان، علی سیفی، علی فرامرزی، آیت عباسی و سجاد نصرتیان عنوانهای اول این رقابتها را از آن خود کردند.
همچنین عنوان پهلوان سال ۹۴ استان نیز به “سجاد نصرتیان” از ایلام رسید.