به گزارش راسان خبر؛ علی هاشمی وزنه بردار شایسته ایلامی و ملی پوش دسته ۹۴ کیلوگرم کشورمان اولین وزنه برداری بود که در سالن “جرج براون”شهر هیوستن با انتخاب وزنه ۲۰۱ و ۲۰۷ کیلوگرم عنوان هشتمی را برای تیم ملی کشورمان بدست اورد. علی هاشمی وزنه بردار شایسته ایلامی و ملی پوش دسته ۹۴ کیلوگرم […]

۵۴۸۵_

به گزارش راسان خبر؛ علی هاشمی وزنه بردار شایسته ایلامی و ملی پوش دسته ۹۴ کیلوگرم کشورمان اولین وزنه برداری بود که در سالن “جرج براون”شهر هیوستن با انتخاب وزنه ۲۰۱ و ۲۰۷ کیلوگرم عنوان هشتمی را برای تیم ملی کشورمان بدست اورد.

علی هاشمی وزنه بردار شایسته ایلامی و ملی پوش دسته ۹۴ کیلوگرم کشورمان اولین وزنه برداری بود که در سالن “جرج براون”شهر هیوستن با انتخاب وزنه ۲۰۱ و ۲۰۷ کیلوگرم و کسب عنوان هشتمی جهان با ثبت مجموع ۳۸۰ کیلوگرم به کار خود در هشتادویکمین دوره مسابقات جهانی خاتمه داد و امتیاز بسیار خوبی را برای تیم ملی وزنه برداری ایران کسب کرد. 

یکضرب))
رقابت یکضرب علی هاشمی بارقبای قدرتمند روس ، قزاق ، لیتوانی و بلاروسش اگرچه برای او در این حرکت مدالی را به همراه نداشت اما بی تردید تجربه ای ایده ال برای او به شمار می رفت که تا کنون صحنه جهانی را تجربه نکرده بود.هاشمی در یکضرب با ثبت وزنه های ۱۶۶ و۱۷۳ کیلوگرم و نیز عدم مهار وزنه ۱۷۵ کیلویی که در حرکت سوم برایش درنظر گرفته شده بود به کار خود خاتمه داد و فعلا در جایگاه هشتم یکضرب قرار گرفت.در این حرکت (یکضرب) وزنه بردار روس با ۱۸۱ کیلوگرم اول شد، وزنه بردار لیتوانی با ۱۸۰ کیلورگم دوم شد و ملی پوش قزاق ها (خدیربایف) که در چند ماه گذشته قزاق ها خیلی روی مدال آوری اش مانور می کردند نیز با ثبت وزنه ۱۷۸ کیلوگرم سوم شد.
((دوضرب))
باشروع حرکت دوضرب دسته ۹۴ کیلوگرم ملی پوش ایلامی کشورمان ابتدا با مهار وزنه ۲۰۱ کیلوگرم جایگاه خود را درجدول امتیازی دسته ۹۴ کیلوگرم و در حرکت مجموع کاملا تثبیت کرد.هاشمی در دومین حرکت خود وزنه ۲۰۷ کیلویی را گزینش کرد اما نتوانست آنرا مهار کند تا انگیزه اش برای رقابت در این وزن وثبت همین وزنه در حرکت سوم بیشتر از قبل شود.ملی پوش کشورمان در سومین حرکت دوضرب خود خیلی سبک وزنه ۲۰۷ کیلویی را روی سینه کشید و با یک قیچی زیبا و قدرتی این وزنه را بالای سرش به پرواز درآورد. تا با مجموع ۳۸۰ کیلوگرم در مجموع صاحب عنوان هشتمی جهان شود.این درحالی بود که وزنه بردار بلاروس در خاتمه مسابقه و حرکت دوضرب با ثبت وزنه ۲۳۰ کیلوگرم و مجموع ۴۰۵ کیلوگرم در جایگاه نخست دوضرب و مجموع دسته ۹۴ کیلوگرم دنیا قرار گرفت. وزنه برداران قزاق الماس خوشتف و خدیربایف به ترتیب با ثبت رکورد های (۲۳۰ و ۲۲۱ کیلوگرم) و نیز مجموع (۴۰۲ و ۳۹۹ کیلوگرم ) به ترتیب جایگاه دوم و سوم جهان را در حرکت دوضرب و مجموع کسب کردند.

این درحالی بود که وزنه بردار بلاروس در خاتمه مسابقه و حرکت دوضرب با ثبت وزنه ۲۳۰ کیلوگرم و مجموع ۴۰۵ کیلوگرم در جایگاه نخست دوضرب و مجموع دسته ۹۴ کیلوگرم دنیا قرار گرفت. وزنه برداران قزاق الماس خوتشف و خدیربایف به ترتیب با ثبت رکورد های (۲۳۰ و ۲۲۱ کیلوگرم) و نیز مجموع (۴۰۲ و ۳۹۹ کیلوگرم ) به ترتیب جایگاه دوم و سوم جهان را در حرکت دوضرب و مجموع کسب کردند.