ایلام، راسان خبر_ گونه های جانوری پس از تیمار در کلینیک حیات وحش پارک پردیسان در زیستگاه طبیعی رهاسازی شدند.

۱۴۷۸۵۱۲۴۰۵۳۱۳

به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری راسان خبر؛ “مازیار سلیمان نژاد” افزود:  گونه های جانوری آسیب دیده و گونه هایی که در اطراف شهرها توسط مردم یافت می شوند پس از مراقبت های اولیه در صورت نیاز به درمان های تکمیلی به مرکز کلینیک حیات وحش پارک پردیسان جهت تیمار و مراقبت منتقل می شوند و پس از طی مراحل درمان در زیستگاه خود رها سازی می شوند.

وی ادامه داد: در این مرکز کلیه اقدامات مراقبتی و درمانی جهت بهبود و بازگشت گونه های جانوری به طبیعت انجام می شود و تاکنون گونه های زیادی از این طریق سلامتی کامل خود را بدست آورده اند.

“سلیمان نژاد” تصریح کرد: سنجاب ایرانی نماد جانوری استان ایلام و از گونه های پستاندار ایران بوده و زیستگاه آن جنگل های بلوط زاگرس می باشد. زنده گیری این گونه از علل اصلی کاهش جمعیت آن در زیستگاه می باشد.

وی در پایان گفت: با توجه به عدم زادآوری گونه سنجاب در اسارت، از شهروندان عزیز تقاضا می شود که از زنده گیری و نگهداری این گونه شاخص، خودداری نمایند.