روابط عمومی اداره كل پست استان ايلام با کسب امتیاز کامل عملکرد استراتژيك ارديبهشت ۹۵ در جایگاه نخست ارزيابي عملكرد روابط عمومي هاي پست كشور قرار گرفت.

a613bd47-b80b-4b49-89b4-e6349f47a8c2_20160607_114548

به گزارش راسان نیوز، اين ارزيابي عملكرد که سنجش آن بر مبنبای الگوی , BCSو با هدف ارزیابی فعالیتهای روابط عمومی های سراسر کشور و معرفی ادارات برترتوسط روابط عمومی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرد،روابط عمومي پست استان توانست با کسب امتیازات کامل و ارائه بموقع گزارشات و مستندات ماهيانه رتبه اول را در بين روابط عمومي هاي شركت پست در كشور كسب نمايد.

متن نامه محمد حسن ترابی مدیر کل دفتر روابط عمومی شرکت پست در این خصوص به شرح زیر است؛

مدیران محترم ادارات کل پست استانهاو مناطق پستي

با سلام

احتراماٌ نظر به اهمیت برنامه استراتژیک روابط عمومی و سنجش آن بر مبنای الگوی BCSضمن تشکرو قدرداني ازکسب امتیاز کامل استانهای ایلام،خراسان رضوي،خوزستان،سمنان،زنجان،فارس،كرمان،كرمانشاه و منطقه۱۳پستي ،به پیوست جدول ارزیابی عملکرد روابط عمومی استانها در ارديبهشت ماه سال جاری ارسال می گردد۰

 محمد حسن ترابی

مدیر کل روابط عمومی شرکت پست