ایلام، راسان خبر_ روابط عمومی اداره كل پست استان ايلام با کسب امتیاز کامل عملکرد استراتژيك تيرماه ۹۵ در جایگاه نخست ارزيابي عملكرد روابط عمومي هاي پست كشور قرار گرفت.

download

به گزارش راسان خبر؛ اين ارزيابي عملكرد که سنجش آن بر مبنبای الگوی , BCSو با هدف ارزیابی فعالیتهای روابط عمومی های سراسر کشور و معرفی ادارات برترتوسط روابط عمومی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرد،روابط عمومي پست استان توانست با کسب امتیازات کامل و ارائه بموقع گزارشات و مستندات ماهيانه رتبه اول را در بين روابط عمومي هاي شركت پست در كشور كسب نمايد.

متن نامه محمد حسن ترابی مدیر کل دفتر روابط عمومی شرکت پست در این خصوص به شرح زیر است.

مدیران محترم ادارات کل پست استانهاو مناطق پستي

احتراماٌ نظر به اهمیت برنامه استراتژیک روابط عمومی و سنجش آن بر مبنای الگوی BCSضمن تشکرو قدرداني ازکسب امتیاز کامل استانهای ایلام،اصفهان،خراسان رضوي،خوزستان،سمنان،زنجان،سيستان،كرمانشاه و مناطقو۱۹و۱۷پستي ،به پیوست جدول ارزیابی عملکرد روابط عمومی استانها در تيرماه ماه سال جاری ارسال می گردد.

بابك گله داري سرپرست پست استان نيز احراز رتبه برتر روابط عمومي را افتخاري ديگر براي پست استان دانست و از زحمات عارف نيا كارشناس روابط عمومي و مسئول دفتر مديركل نيز تقدير و تشكر كرد.