رييس اداره امور پستي و سرويس هاي نوين درنشست هم انديشي مديران دفاتر خدمات پيشخوان دولت كه با هدف تعامل و هماهنگي هاي في مابين برگزار شد تصريح كرد:خدمات با كيفيت همگام با تكنولوژي و استفاده از فناوري هاي روز از اولويت هاي پست هوشمند است.

۳fca9bd0-a94c-4df2-919d-483ca086c458_20160625_161551

به گزارش راسان خبر؛ نشست مشترك اداره امور پستي و سرويس هاي نوين و كارشناسان ادارات داخلي با مديران دفاتر پيشخوان دولت دراستان،با هدف تعاملات كاري في مابين و مرتفع نمودن موانع و مشكلات موجود ،درمحل سالن اجتماعات اين اداره كل برگزار گرديد.

درابتداي اين نشست اكبري رييس اداره امور پستي و سرويس هاي نوين،ضمن قدرداني از حضور و تلاش مديران اين دفاتر درراستاي ارائه خدمات پستي و تشريح كامل سرويس هاي نوين افزود: شبکه پستی همیشه با خدمات و سرویس های جدید روبه رو بوده و می بایست با ارائه خدمات باکیفیت همگام با تکنولوژی و فناوري هاي روز،خواسته ها و انتظارات جامعه  را برآورده سازد.

رييس اداره امور پستي و سرويس هاي نوين با اشاره به شعار سال شرکت پست با عنوان « پست هوشمند در خدمت مردم » تصریح کرد: بایدتمامي مجريان ارائه خدمات پستي در ادارات و دفاتر پيشخوان با بهره گيري از تخصص،تجارب و خدمات كيفي و مطلوب، اعتماد آحاد جامعه را افزايش داده تا مشتريان اين شبكه با اطمينان كامل خدمات خودرا به پست واگذار نمايند.

اكبري ضرورت رعايت استاندارهاي پستي ،عدم درج كدهاي پستي غير منطبق بروي مرسولات،جلوگيري از حذف مرسولات تا حد امكان،چگونگي نحوه بيمه مراسلات پستي،ارسال آمارهاي ماهيانه دفاتر خدمات و ثبت بي ترتيبي هاي موجود در دفاتر را از مهمترين مباحث اين نشست برشمرد.

 درادامه مديران دفاتر خدمات پيشخوان در استان،هر يك با مطرح نمودن مسايل و موارد كاري واحدهاي تحت امرخود ،خواستار مرتفع نمودن مشكلات موجود در راستاي تسريع هرچه بيشتر در ارائه خدمات پستي شدند.