به گزارش راسان خبر و براساس گزارش این مرکز وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، وقوع این زمین لرزه ساعت پنج و ۱۰ دقیقه و ۶ ثانیه صبح یکشنبه ۱۷ مرداد ثبت شده است. زمین لرزه صبح یکشنبه در ۲۷ کیلومتری پهله، ۴۱ کیلومتری میمه و ۴۳ کیلومتری مهران و  در عمق هشت کیلومتر زمین به […]

۱۶۹۹۶۰۵

به گزارش راسان خبر و براساس گزارش این مرکز وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، وقوع این زمین لرزه ساعت پنج و ۱۰ دقیقه و ۶ ثانیه صبح یکشنبه ۱۷ مرداد ثبت شده است.
زمین لرزه صبح یکشنبه در ۲۷ کیلومتری پهله، ۴۱ کیلومتری میمه و ۴۳ کیلومتری مهران و  در عمق هشت کیلومتر زمین به ثبت رسیده است.
هنوز از میزان خسارت های مالی و جانی این زمین لرزه گزارشی ارائه نشده است.