به گزارش سایت خبری راسان خبر؛ این زمین لرزه ساعت  ۰۷:۲۳:۱۰ امروز چهارشنبه و در عمق۱۷ کیلومتری زمین روی داد. خوشبختانه این زلزله تلفات جانی و مالی نداشته است.

به گزارش سایت خبری راسان خبر؛ این زمین لرزه ساعت  ۰۷:۲۳:۱۰ امروز چهارشنبه و در عمق۱۷ کیلومتری زمین روی داد.

خوشبختانه این زلزله تلفات جانی و مالی نداشته است.