ایلام، راسان خبر_ زمین لرزه ای به بزرگی چهار و ۲ دهم ریشتر حوالی بخش چوار در شهرستان ایلام و صالح آباد در شهرستان مهران را به لرزه در آورد.

 ۸۲۲۸۱۴۹۶-۷۱۱۱۹۸۴۸
به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری راسان خبر؛ از مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه ساعت چهار و ۵۱ دقیقه و ۱۴ ثانیه روز سه شنبه و در عمق ۱۴ کیلومتری زمین روی داده است.
موقعیت جغرافیایی این زمین لرزه در ۳۳٫۶۰ عرض شمالی و ۴۶٫۱۶ طول شرقی بوده است.
هنوز از خسارت این زمین لرزه گزارشی ارائه نشده است.
مرکز این زمین لرزه در فاصله ۱۴ کیلومتری صالح آباد در مهران، ۱۴ کیلومتری بخش چوار در شهرستان مهران و ۲۵ کیلومتری ایلام ثبت شده است.