پلیس پنسیلوانیا زن مرد نمایی را به جرم آتـــش‌افروزی و قتل صاحب یک پانسیون و ۲ نفر دیگر بازداشت کرد.

JamNewsImage13421476

به گزارش راسان؛ به نقل از ایران، «لاتویالیولی» این زن مردنما پس از درگیری با صاحب پانسیون شبانه‌روزی، شبانه پانسیون را به آتش کشیده و باعث مرگ ۳ تن شده است.

پلیس می‌گوید: متهم پس از دستگیری انگیزه خود را نابودی شیاطینی خوانده که در این پانسیون زندگی می‌کند.

طلاعات پلیس حاکی است شب قبل از حادثه لاتویا که خود در این پانسیون ساکن بوده با صاحب پانسیون بر سر غذا جر و بحث کرده و با وی درگیر شده بود.

قربانیان حادثه «درلین ونس» ۷۳ ساله، «جرالد جانسون» ۶۸ ساله و «کالوین ترنر» ۵۶ ساله شناسایی شده‌اند،  همگی براثر سوختگی و استنشاق دود جان سپرده‌اند.