سایت خبری راسان خبر  ایلام،  روز سه شنبه22 فروردین در یادداشتی تازه به قلم  سجاد خزان ، فعال اجتماعی  « با عنوان سخنی با شهرداران استان » به  تامین اجتماعی و رفاه حال شهروندان  پرداخته است. در این مطلب آمده است: تامین اجتماعی و رفاه حال شهروندان به عنوان ابزار ایجاد و استقرار عدالت اجتماعی در […]

سایت خبری راسان خبر  ایلام،  روز سه شنبه22 فروردین در یادداشتی تازه به قلم  سجاد خزان ، فعال اجتماعی  « با عنوان سخنی با شهرداران استان » به  تامین اجتماعی و رفاه حال شهروندان  پرداخته است.

در این مطلب آمده است: تامین اجتماعی و رفاه حال شهروندان به عنوان ابزار ایجاد و استقرار عدالت اجتماعی در جهان امروز جایگاهی بس شگرف دارد؛ بطوری که در اکثر کشورهای جهان، سیستم نظام اسقرار رفاه و تامین اجتماعی بعنوان یک بخش حیاتی و بنیادی قلمداد می شود. این امر چنان ضرورت دارد که امروزه تاثیر رفاه اجتماعی در افزایش بهره وری و کارآمدی و عملگرا سازی توسعه جامعه بیش از پیش سایه خود را بر اجتماع گسترانیده است و چنانچه این اصل حیاتی که نیروی انسانی و منابع انسانی، شرط توسعه قرار بگیرند، باید بشدت رفاه اجتماعی آنان نیز در نظر گرفته شود و در راه اعتلای آن تلاش اساسی انجام بگیرد.

مفهوم رفاه اجتماعی اشاره به راحت زیستن و استفاده ی حداقلی از امکانات است که مهمترین وجه آن زدودن یا کاهش فقر در جامعه است و نیز به معنی خوب بودن و خوب شدن و در تشریحی وسیع تر، حالتی از مناسب بودن است که به آسایش فکری و جسمی اطلاق می شود.
حال با توجه به اهمیت پدیده ای رفاه اجتماعی و جایگاه ویژه صنف کارگران بعنوان سرمایه های سعادت اجتماعی که نبض جامعه هستند و نعمت خداوند در اجتماع و موهبت های پر از محبتی هستند که بی ریا آوازگر مهربانی هستند با دستانی پینه بسته و همت بلندی که سرافرازی ایران را با کار در جان و پیکر و تن خود پایدار کرده اند.
کارگران بزرگ منش های والائی هستند که ماندگاری و پیوستگی زندگی خود را هر صبح با یاد و نام مولا علی (ع) آغاز می کنند و در فرجام کار با تنی نیرومند نانی حلال بر سر سفر می برند.
باید دستانشان را بوسید و از شورانگیزی ادب شان درس ها آموخت.
لذا با این پیشینه، می طلبد که شهرداران استان در یک اقدام اخلاقی و خیرخواهانه و به پاس شایستگی خوی و خیم کارگران و باور بازوان پولادینشان و مهرآگین محبتشان، در تمامی شهرهای استان، نسبت به ساخت جایگاهی مناسب در شان کارگران اقدامات لازم را بعمل آورند تا انشالله شاهد مکانی مناسب در جهت
۱. اعتبار بخشیدن عملی به عدالت، رفاه و تامین اجتماعی و برابری حقیقی انسانها باشیم.

۲. اعتبار بخشیدن به حریم و حرمت ها و رفاه حال کارگران در راستای ارزشمندی کار و درآمد حلال باشیم.

۳. اعتبار بخشیدن به اصناف عمومی اجتماعی کارگران در کنش های روزانه و هنگام استراحت و ایجاد مکانی برای فرصت های زیستی باشیم.

۴. بدنبال ایجاد چتر حمایتی و ایمنی
تحول گرایی در جهت بهره گیری از اقدامات حداقلی برای کارگران باشیم.

۵. بدنبال مدون سازی مکان ها در جهت سهولت سازی و اطلاع کارگران برای انتخاب کار باشیم.

۶. مدون سازی سیستم مدیریت شهری و یکپارچه سازی امکان کار کارگران خدمات عمومی باشیم.

۷. مدون سازی نظم اجتماعی و انسجام صنفی و وجدان عمومی در حوزه عدالت توزیعی و عدالت تعاملی اقدامات لازم و کافی انجام بگیرد و شاهد محیط های امنی در تمام فصول سال برای کارگران باشیم انشالله..